Hem

Välkommen till Digilandet!

Digilandet är ett IKT-resurscenter riktat till personal och barn inom den svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Resurscentret är ett pilotprojekt som är finansierat med statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen för främjandet av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen under åren 2019-2022.

Syftet med Digilandet är att stöda såväl personalens som barnens digitala kompetens. Vår målsättning är att stöda och inspirera personalen i användandet av digitala verktyg som en naturlig del i vardagen samt att hjälpa till att skapa ett meningsfullt lärande för barnen med hjälp av tekniken som ett pedagogiskt verktyg.

Alla barn har rätt till en likvärdig småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och digital kompetens. Alla ska ha samma möjligheter att utforska och uppleva med hjälp av tekniken. Vi ska stäva efter att skapa en digital lärmiljö med möjligheter för barnen att ytterligare få ett språk för att kunna föra fram sin berättelse, fantasi, kreativitet, interaktion, sitt skapande och lärande på ett lustfyllt sätt.  

Digilandet erbjuder digitala verktyg, material och idéer som bjuder in till utforskande och lärande. Hit kan man komma tillsammans med mindre barngrupper eller kollegor för att bekanta sig med olika digitala verktyg, program och lärmiljöer. Från Digilandet kan man låna material och aktuell facklitteratur till den egna enheten. Under läsåret 2021-2022 har Digilandet en s.k. ”Digibuss” till sitt förfogande med vilken man lätt flyttar material från Digilandet till enheterna.

Boka personlig konsultativ handledning till den egna enheten eller kom på besök till Digilandet. Möjlighet till workshopar och olika träffar enligt behov och önskemål.

Lysande kuber
Ljusbord med naturmaterial
Transparenta byggklossar

I Digilandet kan man bekanta sig med olika digitala lärmiljöer, material och verktyg.

Få nytt innehåll direkt till din inkorg.

Aktuellt

Gå på fotoorientering eller på fotoskattjakt. B erätta och gestalta sagor i naturen. Gör dansprogrammering eller rörelseuppdrag i skogen. Skapa film av figurer gjorda av naturmaterial. Gör skuggmålning i solen.
Med MakeyMakey kan man spela piano med t.ex. folie, vatten, ståltråd eller frukter (vad som helst som leder elektricitet).
Reportage om Digilandet i Kirkkonummen Sanomat den 16.2.2020.
Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång